top of page
 • Writer's pictureAVIAM veterinari

Quines són les obligacions del propietari o posseïdor d’un animal de companyia?


 • L'animal de companyia ha d'estar identificat amb un microxip homologat.

 • L'animal ha d'estar censat a l'ajuntament de la ciutat on resideixi de manera habitual. Com a molt tard tres mesos després del naixement o 30 dies des de la data d’adquisició.

 • Està totalment prohibit abandonar-lo.

 • En cas de desaparició de l'animal, s'ha de comunicar a l'ajuntament dins les primeres 48 hores.

 • Està prohibit tallar la cua i les orelles als animals, i extirpar-ne les ungles i les cordes vocals.

A més a més, es recomana la vacunació. Consulteu amb el veterinari quines són les vacunes que corresponen a cada animal.

Les multes per no complir la llei poden ser de 100 euros fins a 20.000 euros, segons la gravetat.

A més a més, cada municipi té unes condicions diferents relacionades amb la tinença d’animals (et recomanem que revisis les ordenances de cada municipi) però generalment les condicions són les següents:

 • Respectar els espais destinats als infants, els jardins i els parcs.

 • Recollir les deposicions fecals i/o netejar els elements afectats per les deposicions i l’orina.

 • Inscriure'ls al Registre censal municipal.

 • Notificar al Registre censal municipal la baixa, la cessió o canvi de residència de l'animal, així com la seva sostracció o pèrdua.

 • La persona responsable del gos ha de portar el document identificatiu del cens de l'animal.

 • El gos ha d'anar lligat amb un collar i una corretja o cadena, que no ocasioni danys a l'animal.https://web.gencat.cat/ca/temes/societat/vull-un-animal-de-companyia/tinenca-responsable/index.html

52 views0 comments

Comentarios


bottom of page